Yönetim Sistemleri Politikası

Ekinler Endüstri olarak amacımız;

Müşteri beklentilerini ön planda tutarak, her alanda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, kaliteli, ürün ve hizmeti, yasal mevzuatlara uygun faaliyet göstererek, yurtiçi ve yurtdışı piyasalara sunan, bu sayede müşteri tatminini sağlayan, 

Çalışanlarımızın ve diğer sosyal paydaşlarımızın çevre sistemimizin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve çevre çalışmalarına katılımını sağlayan, bunu sürdürülebilir kılan, 

Çevre bilincini tüm faaliyet alanlarımızda yaygınlaştırmak üzere çalışanlarımızı bilinçlendirecek ve bireysel sorumluluk kazandıracak eğitimler veren,

Yürürlükteki çevre mevzuatı ve diğer gereklilikleri de dikkate alarak faaliyetlerimizi bu bilinçle yürüten, 

Ürün ve proseslerimizde, çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak, doğal kaynakları, enerjiyi verimli kullanan, 

Atıkları minimuma indirmek, ambalaj kullanımlarının geri dönüşümlü olmalarını sağlamak,  kirliliği kaynağında önleyen,

Çevre kirliliğini azaltan ve bu konuda sosyal sorumluluğu üstlenen,

İtibar edilen, karlı ve öncü bir kuruluş olmaktır.

Bu amaç doğrultusunda tüm çalışanların katılımı ve güçlü bir iletişimle, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde, yeni teknolojilerden ve eğitim olanaklarından yararlanıp, sürekli gelişmek ve geliştirmek, temel prensiplerimizdir.

Bu amaçlara, kaynakları verimli kullanarak, çevreye ve çalışanlarına saygılı, iş ve işçi güvenliğini sağlayarak ulaşmanın gerekliliğine inanırız.

Alican Ekin
Genel Müdür

Sertifikalarımız